SAYBİR

Oğuzhan ŞAHİN Muhasebe Yetkilisi Olarak Göreve Başladı

Derneğimiz üyesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi 1998 mezunlarından Oğuzhan ŞAHİN, Ankara 3. Bölge KHB Döner Sermaye Muhasebe Biriminde Muhasebe Yetkilisi olarak görevlendirilmiştir.


Detay...

SAYBİR Danışma Kurulu Üyemiz Sn. Hikmet Çolak Başbakanlık Baş Müşavirliği görevine getirildi.

SAYBİR Danışma Kurulu Üyemiz Sn. Hikmet Çolak Başbakanlık Baş Müşavirliği görevine getirildi. Kendisine Yeni görevinde başarılar dileriz.


Detay...

Genel Başkan Yardımcımız Salih AKYÜZ Sincan D.H. Müdürü oldu

SAYBİR Genel Başkan Yardımcımız Salih AKYÜZ Sincan Devlet Hastanesi Müdürü olarak göreve başlamıştır.


Detay...

Derneğimiz üyelerine Satın Alma ve Kişisel Gelişim Konulu Eğitim

24-28 Mayıs tarihleri arasında Bodrum İsis Otelde derneğimiz üyelerine yönelik olarak “Satın Alma ve Kişisel Gelişim Konulu Eğitim Toplantısı” düzenlenmiştir. Sözkonusu eğitim Hasan AKBULUT ve Cahit MAAC hocalarımız tarafından verilmiştir. Eğitim sonunda katılan bütün üyelerimize teşekkürlerini ifade eden Dernek Genel Başkanımız Endam AKSU, bu tür eğitim toplantılarının üyelerimiz açısından çok faydalı olduğunu, önümüzdeki günlerde de buna benzer çeşitli eğitim toplantılarının gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.


Detay...

Genel Başkan Yardımcımız Hakan Serpin ADSM Müdürü oldu

SAYBİR Genel Başkan Yardımcımız Hakan SERPİN Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü olarak Sözleşme imzalamıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.


Detay...
01234
  • Haberler
  • Etkinlikler
  • Eğitimlerimiz
  • Sağlık Ekonomisi
  • Akreditasyon
  • e-Kütüphane
  • Fotograflar

Sağlık Ekonomisi Araştırmaları             

1. Sağlık ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapmak, sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve sağlık yönetimi sürecine destek olmak; uluslararası sağlık ekonomisi değerlendirme kuruluşları ile koordineli çalışmalar yürütmek ve bu noktada ülkeleri incelemek ve değerlendirmek,

2. Genel sağlık harcamalarının disiplin altına alınması için sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi noktasında Ekonomik Değerlendirme Tekniklerinin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

3. Kamu ve özel sağlık kurumlarının etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak yönetilmesine destek olmak amacıyla maliyet analiz ve mali analiz çalışmaları yapmak; ayrıca sağlık          işletmelerinin yönetimi ile ilgili olarak ise yatırım, stok, insan kaynağı ve dış kaynak kullanımı konularında araştırmalar yapmak,

4. Sağlık ekonomisi araştırmaları için yurt içinde veya yurt dışında yapılan çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası projeler yapmak; tıp, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, işletme, istatistik, mühendislik vb. alanlarda ortak multi - disipliner bir yaklaşım kazandırmak,

5. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin önerilerde bulunmak ve bu konudaki çalışmalara destek vermek için gerekli eğitim, proje, uygulama, danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve altyapı çalışmaları yapmak.

     akreditasyon  

       e-kutuphane-2