SAYBİR

İSTİHDAM PROBLEMİ

Son günlerde sosyal iletişim araçlarıyla sıklıkla yönetimimize istihdam problemleri ve destek talepleri ile ilgili sorunlar ve sorunlar iletilmektedir. Her nekadar birebir cevap verilmeye çalışılsada yoğunluk nedeniyle cevap veremediğimiz meslektaşlarımıza genel bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur.


Detay...

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Sektörel Fırsatları

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu'nun evsahipliğinde 16.12.2013 tarihinde gerçekleştirilen SAYBİR Derneği Başkanı Endam AKSU, SAYBİR Derneği Başkan Yardımcıları Hakan SERPİN ve Atıf UZUN'un katılımlarıyla SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SEKTÖREL FIRSATLARI adlı etkinlik yapılmıştır.


Detay...

Sağlık İdaresi Eğitiminde Yarım Asır

Sağlık idaresi eğitiminde yarım yüzyılı geride bırakırken Hacettepe Üniversitesi İİBF Sağlık İdaresi Bölümü “Sağlık İdaresi Eğitiminde 50. Yıl Kutlaması” düzenliyor.


Detay...

Derneğimiz üyelerine Satın Alma ve Kişisel Gelişim Konulu Eğitim

24-28 Mayıs tarihleri arasında Bodrum İsis Otelde derneğimiz üyelerine yönelik olarak “Satın Alma ve Kişisel Gelişim Konulu Eğitim Toplantısı” düzenlenmiştir. Sözkonusu eğitim Hasan AKBULUT ve Cahit MAAC hocalarımız tarafından verilmiştir. Eğitim sonunda katılan bütün üyelerimize teşekkürlerini ifade eden Dernek Genel Başkanımız Endam AKSU, bu tür eğitim toplantılarının üyelerimiz açısından çok faydalı olduğunu, önümüzdeki günlerde de buna benzer çeşitli eğitim toplantılarının gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.


Detay...

TEŞEKKÜR

Sağlık Uzman Yardımcısı alımlarında Başta Sayın Bakanımıza, Sayın Müsteşarımıza, planlama sürecinde derneğimiz çalışmalarına destek olan, planlama yapılırken görüşlerimize kıymet veren ve taleplerimize olumlu yanıt veren THSK'dan; Sayın Doç.Dr. Turan Buzgan'a, Derneğimiz üyesi ve Daire başkanı Sayın Ercan Sapmaz'a , Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Genel Müdürümüz Erkan Çİçek'e eski genel Müdürümüz ve derneğimiz danışma kurulu üyesi Sayın Güven Bektemür'e, Genel Müdür Yardımcısı ve Derneğimiz Danışma Kurulu üyesi Sayın Tayfun ARIK'a, Derneğimiz Danışma Kurulu üyesi ve Daire Başkanı Sayın Hasan Can'a, Kamu Hastaneleri Kurumundan Kurum Başkanı Sayın Ali İhsan Dokucu'ya, Sayın Hasan Çağıl'a, Derneğimiz üyesi ve Daire Başkanı Sayın Ali Gazi'ye ve daha adını sayamadığımız dernek gönüllülerine ve üyelerine en derin teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.


Detay...
01234
  • Haberler
  • Etkinlikler
  • Eğitimlerimiz
  • Sağlık Ekonomisi
  • Akreditasyon
  • e-Kütüphane
  • Fotograflar

Sağlık Ekonomisi Araştırmaları             

1. Sağlık ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapmak, sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve sağlık yönetimi sürecine destek olmak; uluslararası sağlık ekonomisi değerlendirme kuruluşları ile koordineli çalışmalar yürütmek ve bu noktada ülkeleri incelemek ve değerlendirmek,

2. Genel sağlık harcamalarının disiplin altına alınması için sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi noktasında Ekonomik Değerlendirme Tekniklerinin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

3. Kamu ve özel sağlık kurumlarının etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak yönetilmesine destek olmak amacıyla maliyet analiz ve mali analiz çalışmaları yapmak; ayrıca sağlık          işletmelerinin yönetimi ile ilgili olarak ise yatırım, stok, insan kaynağı ve dış kaynak kullanımı konularında araştırmalar yapmak,

4. Sağlık ekonomisi araştırmaları için yurt içinde veya yurt dışında yapılan çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası projeler yapmak; tıp, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, işletme, istatistik, mühendislik vb. alanlarda ortak multi - disipliner bir yaklaşım kazandırmak,

5. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin önerilerde bulunmak ve bu konudaki çalışmalara destek vermek için gerekli eğitim, proje, uygulama, danışmanlık faaliyetlerini yürütmek ve altyapı çalışmaları yapmak.

     akreditasyon  

       e-kutuphane-2